London Adventures: Pure London

Dear all, 
I hope you're all having a wonderful week so far. As I promised, I am back to share some of my experiences as a fashion intern in London.

It has already been two weeks since my internship started and I can already say that it has been quite an adventure. It's always nice to have theoretical knowledge, but once you start applying what you've studied in practice, things change completely. I am going to be absolutely honest with you here: the first couple of days I had mini-crisis after my work days were over because I had the feeling that my mind is completely blank and my the only skill I actually had was to type on a computer. 

When you're new in the office and don't really know the company's ways you tend to worry over the smallest details. And when someone corrects something you've done with a lot of effort, the feeling you get is... well, bad.  But at the end of the day, the main point of having an internship is to learn and grow, so all the hard times and negative moments are worth it. 

If you ask me about the main advantage of living in one of the world's fashion capitals, my answer will be: the chance to visit so many fashion-connected events and to meet like-minded people. One of my responsibilities as an intern in PureNChic is to contact designers and introduce them to our company. Therefore, I went to Pure London- a huge fashion trade show where designers represent their brands and look for sellers/agents to work with.

When we entered the building I was like a child in a candy factory. The only things I could say was "Look at that, it's so beautiful" and "Let's go there, I want to see that". We even stayed for one of the fashion shows and believe me what we see on TV can't even compare to the real experience. I am a huge supporter of 'realistic designs' that can be worn in real life, but at that moment even the most extravagant clothes seemed divine.

Here are some pictures from Pure London. I wish you all a great rest of the week!

***
 Мили мои,
Надявам се, че всички сте имали страхотна седмица досега. Както обещах в предната си статия отново съм тук , за да споделя още от преживяванията си като моден стажант в Лондон.

Изминаха две седмици откакто започнах практиката си, но вече спокойно мога да кажа, че всеки ден сам по себе си беше приключение. Винаги е много добре да имаш теоретични знания, но когато дойде време да приложиш теорията на практика ситуацията е много различна. Ще бъда напълно откровена: първите няколко дни преминавах през малки кризи след края на работния ден, защото имах чувството, че умът е напълно празен и единственото ми умение е да пиша на компютър.

Когато си нов в офиса и не си свикнал с хората и условията в компанията, всяко малко нещо изглежда страшно и се тревожиш са всеки един детайл. А когато някой поправи или има забележки към работата, в която си вложил толкова много труд, чувството е меко казано ужасно. Но в крайна сметка целта на практиката е натрупване на опит и всички негативни моменти ще бъдат от полза в бъдеще.

Ако някой ме попита коя е най-хубавата част от това да живееш в модна столица, отговорът ми ще е следният: възможността да посетиш толкова много модни събития и да срещнеш хора със сходни интереси. Една от задачите ми като стажант в PureNChic е да се свързвам с дизайнери, за да им представя компанията. Поради тази причина присъствах на PureNChic- огромно изложение, на което дизайнери представят колекциите си и търсят потенциални купувачи/агенти, с които да работят.

Когато влезнахме в сградата детето в мен излезе наяве. Единственото, което повтарях беше: "Вижте, това е много красиво" и "Хайде да отидем там, искам да видя това". Останахме и за едно от модните ревюта и повярвайте ми- това, което виждаме по телевизията не може да се сравни с истинското преживяване. Винаги съм подкрепяла дизайни, които са "реалистични" и могат да бъдат носени в ежедневието, но в този момент дори и най-екстравагантните модели ми се сториха прекрасни.

Ето и някои снимки от изложението. Пожелавам ви страхотен остатък от седмицата!

0 коментара :

Post a Comment

Thank you all for visiting my blog and commenting. I read and appreciate each one of your comments as they motivate me and give sense to what I'm doing./ Благодаря на всички за това, че посещават блога ми и отделят време да коментират. Чета и ценя всеки един коментар, защото това ме мотивира и придава смисъл на всичко, което правя.

 

Google+ Followers

Bloglovin

Follow on Bloglovin